Steeds meer Nederlanders plannen hun vakantie-uitgaven

Steeds meer Nederlanders plannen hun vakantie-uitgaven

Zo’n 18% van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie*. Belangrijkste reden om niet te gaan is dat men geen geld heeft of moet bezuinigen. Dit blijkt uit de vakantiegeldenquête van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Daarnaast is er een flinke stijging te zien bij het aantal mensen dat van te voren een budget bepaalt voor de vakantie: 70%. Dit was in 2010 nog 60%. Het Nibud heeft de indruk dat mensen door de crisis planmatiger met hun vakantiegeld omgaan.

Vakantiebudget belangrijk

Het Nibud merkt dat steeds meer Nederlanders van te voren bepalen hoeveel er wordt uitgegeven aan de vakantie. Slechts 20% bepaalt geen vakantiebudget. Ook huishoudens met inkomen boven modaal budgetteren meer dan in 2010. Het merendeel van de Nederlanders (34%) gaat in 2012 één keer op vakantie. En zij geven daaraan zo’n € 1500.- uit. Ruim de helft van de mensen die van te voren een vakantiebudget bepaalt, houdt zich daar ook aan. Daarnaast ziet het Nibud dat men vaker dan in 2010 aangeeft meer te kunnen uitgeven aan de vakantie omdat men ervoor heeft gespaard.

Thuis blijven vanwege bezuinigingen

Bijna een vijfde van de Nederlanders blijft dit jaar thuis, voornamelijk omdat men geen geld heeft, moet bezuinigen of andere grote uitgaven heeft. Ook ziet het Nibud dat een kwart van de mensen die dit jaar één keer op vakantie gaat, vorig jaar vaker ging. Daarnaast valt op dat diegenen die twee keer op vakantie gaan gemiddeld gezien minder uitgeven aan de grootste vakantie dan vorig jaar; € 1600 in plaats van € 1900 in 2010.

Kwart geeft minder uit op vakantie

Bijna een kwart (23%) van de mensen geeft minder uit aan de vakantie dan vorig jaar. Omdat, zo zegt bijna de helft (48%) men minder te besteden heeft. In 2010 gaf nog maar 33% van de mensen aan minder te besteden te hebben. Huishoudens met een inkomen beneden modaal geven vaker (71%) aan dat ze minder aan de vakantie uitgeven omdat ze minder te besteden hebben dan hogere inkomens (22%). Reden voor de hogere inkomensgroepen om minder uit te geven aan de vakantie is dat ze moeten bezuinigen. Een derde van de mensen die moet bezuinigen, geeft ongeveer € 200 tot € 500 minder uit.

Vakantiegeld weer voor vakantie gebruikt

De meeste Nederlanders die in mei vakantiegeld krijgen, gebruiken het geld voor de vakantie. Twee jaar geleden besteedde 45% het aan de vakantie, nu is dat 50%.
Top 3 bestedingen vakantiegeld:
1) Vakantie (50%)
2) Sparen (24%)
3) Aflossen van schulden/leningen (15%)

De enquête

De dataverzameling is verricht door Survey Sampling International, waarbij door 612  panelleden een vragenlijst is ingevuld. De panelleden vormen een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar. Het veldwerk is verricht van in april.

* Met vakantie wordt een periode van minimaal zes dagen bedoeld

Plaats een reactie